Page 1 of 1

Skjerpet straff for nedkjøring av padler

PostPosted: 05 Apr 2019, 12:55
by Miamaria
https://www.aftenposten.no/norge/i/50E2 ... hKmwT6Z-bM

Fyren syntes han hadde fått for streng straff i tingretten, og anket til lagmannsretten. Den var uenig, og skjerpet straffen.

Ikke så veldig mye sitert fra det retten legger til grunn og vurderingene her, så jeg tar med litt mer:

"Den kursen tiltalte førte, sammenholdt med værforhold, geografi og siktlinjer, tilsier etter rettens vurdering at båtfører ved normal aktsomhet fremover i fartsretningen skulle sett kajakken og fornærmede langt mer enn 100 meter før uhellet inntraff."

Retten mener at det er snakk om uoppmerksomhet på 10 sekunder, og legger til grunn en fart på 20-25 knop. Det betegner de som "betydelig og langvarig feilfordeling av oppmerksomheten".

Mer snedig er at forsvaret prøver å komme seg unna ved å påstå at han ikke omfattes av småbåtloven fordi å kjøre rett fram ikke er "navigering". Det kom han ingen vei med, heldigvis.

Skipssikkerhetsloven er jo dessuten nokså klar, viser dommen også til: "«Vaktholdet om bord skal være tilstrekkelig til å opprettholde sikker navigering»."

"Hensynet til allmennprevensjonen har en viktig side mot det å trygge andre sjøfarende, herunder de som ferdes i mindre og mer utsatte farkoster, som for eksempel kajakkpadlere. Denne type aktivitet må kunne utøves med en forventning om at større og hurtigere fartøy viser stor grad av overvåkenhet og oppmerksomhet også overfor dem."
Blant annet dette som tingretten mente, sier lagmannsretten seg også i hovedsak enig i.

Fyren fikk for øvrig litt strafferabatt for å ha tilstått, usikker på om det sto i saka.